Siste om kronisk utmattelsessyndrom (CFS)

Ny studie om sammenheng mellom tarmens bakterier og CSF/ME

 

Foto:  Kilde

Foto: KildeFor en tid tilbake hold jeg foredrag om fermentering og tarmens viktige mikrober for en stoffskifte-forening. En av tilhørerne foreslo at de 20 stoffskifte-pasientene i forsamlingen kunne rekke opp hånden, hvis de opplevde at de hadde irritabel tarm eller andre tarmproblemer. Alle de 20 som var tilstede løftet armen! Kanskje det er en liknende sammenheng mellom tarmens bakterier og kronisk utmattelsessyndrom?
 

En ny studie som viser en potensiell sammenheng mellom vår tarmflora og kronisk utmattelsessyndrom (CSF/ME), ble publisert for noen timer siden. Den bekrefter antakelser forskere har kommet med tidligere.

Jeg håper at forskningen nå vil gjøre store byks fremover på dette feltet, for det er mange som sliter og har det utrolig tøft med en sykdom som ikke er forstått av leger og forskere.

Jeg har fremdeles tro på at legekunstens far, Hippokrates, hadde et viktig poeng da han hevdet at "All sykdom starter i tarmen".

Helse er komplekst og individuelt. Det som passer for den ene, passer kanskje ikke like godt for en annen. Men generelt sett, finnes det anbefalinger fra våre flinke forskere. Jeg har skrevet et blogginnlegg (her er link) om hva de mener vi bør spise for best mulig å ivareta tarmens viktige mikrober. Fullverdig, variert og ren næring med mye fiber er stikkord - pluss fermenterte grønnsaker.

Det er også andre ting vi bør være bevisste på, bl. a. hva man med fordel kan unngå (her er link).


Og her er den ferske publiseringen av spennende nye funn om CFS/ME:

Denne interessante studien (se link HER) ble publisert for bare få timer siden. Den viser at tarmens bakterier kan ha stor betydning når det gjelder tilstanden kronisk utmattelsessyndrom CFS (cronic fatigue syndrome) og ME (myalgic encephalomyelitis).

Link between chronic fatigue syndrome and gut bacteria explored

 
Kronisk fatigue syndrom er en tilstand der årsaken er lite forstått. Medisinske forskere som graver stadig dypere, finner nå en mulig sammenheng mellom tarmens bakterier og denne tilstanden. Tarmens mikrobiota (tarmflora) spiller antakelig en vesentlig rolle.

Noen forskere mener at CFS/ME kan skyldes virusinfeksjon, noen peker på psykologiske stresstilstander, andre mener det kan ha sammenheng med svikt i hormon- og/eller immunsystemet.  

Tidligere forskning har sett en potensiell sammenheng med tarmens bakterieflora. I denne studien blir antakelsen betydelig styrket.

Denne nye studien, som er publisert i tidsskriftet Microbiome, undersøker om tarmens bakterier kan ha innvirkning. 90% av folk med CFS har også irritabel tarm syndrom (IBS), noe som gjør at man lettere vil se at det kan være en sammenheng.

 

“Individuals with ME/CFS have a distinct mix of gut bacteria and related metabolic disturbances that may influence the severity of their disease.”

Dorottya Nagy-Szakal, co-lead investigator

Seniorforfatter til studien, W. Ian Lipkin forklarer:
Slik som ved IBS, kan også ME/CFS innebære at toveis-kommunikasjonen mellom hjernen og tarmen har brutt sammen. Denne kommunikasjonen skjer ellers ved hjelp av bakteriene, deres metabolitter (organiske forbindelser laget av bakteriene) og molekylene de har en påvirkning på.  
("Much like IBS, ME/CFS may involve a breakdown in the bidirectional communication between the brain and the gut mediated by bacteria, their metabolites, and the molecules they influence.")

Håpet er at ved å undersøke forholdet mellom tarmflora og CFS, kan vi få mer innsikt i en tilstand vi ikke har forstått. Lipkin fortsetter: "Ved å identifisere de spesielle bakteriene som er involvert, er vi ett skritt nærmere å kunne sette en spesifikk diagnose og målrettet terapi. 

Se mine kurstilbud!

Hilsen Bente

Online_kurs.jpg

Online kurs i fermentering er her!
Lær deg å fermentere - enkelt som bare det. 
Se mine kurstilbud her. 

Se_tilbud_2.jpg